How to spend half a day in Egyptian Museum

Egyptian Museum is a short drive from Four Season Hotel. We took London Cab and reached there before it opens at 9am. A lot of people were already there waiting for the museum to open.

You only need to pay additional fee if you want to take pictures using a camera. Taking pictures from mobile phone is free.

The Egyptian museum in Cairo houses over 120,000 artifacts, including the contents of Tutankhamen’s tomb and most of the mummies that have been discovered since the 19th century.

The museum’s exhibits span from the beginning of the Old Kingdom of Ancient Egypt (approximately 2700 BC) through the Greco-Roman period.The building consists of two floors.

On the ground floor, you can follow the history of Egypt from the Old Kingdom up through the Greco-Roman period by turning left at the entrance and looping around the museum. This provides a good background for most of Egypt’s ancient history.

Upstairs the museum is organized thematically with a large portion of the area taken up the exhibit of the contents of Tutankhamun’s tomb, including his famous funerary mask. Also upstairs is the room dedicated to the beautiful jewelry discovered in the Royal Tombs of Tanis.

Another highlight of the museum, the Royal Mummy Room, requires the purchase of a separate ticket. Inside you can see the mummies of some of Egypt’s most famous pharaohs, including Ramesses II, Seti I, and Egypt’s only queen, Hatshepsut.

After spending a good time in ground floor we went upstairs and went into the Mummies room first to avoid the crowd later. A lot of people visit the museum with a Tour and Mummies room are definitely the highlight and will be left to visit at the end.

Egypt museum will be relocated to Giza area near the pyramid sometimes next year (2020). We could see some of the artifacts were already wrapped and the place looks messy. Not every artifacts are labeled so if you are into Museum it is best to have a guide. I can imagine when the new Egyptian Museum finally open, people will opt to stay in Giza instead. Currently there are only 2 five star hotel in the area: Mariott and Meridien. Giza is around 22km from downtown Cairo where most Five Star hotel resides.

We left the museum in the afternoon. Ordered London cab to take us to our Hotel where we lunch and leave to Airport to catch our flight to Aswan.

One thought on “How to spend half a day in Egyptian Museum

 1. Với các sàn bê tông có độ dày sàn không đạt thiết kế,
  nếu vận hành mài phá nền bê tông, người vận hành máy phải có kinh nghiệm xử lý sàn bê tông, tránh máy vận hành quá khả năng của
  sàn, sẽ xảy ra hiện tượng nứt nẻ trên bề mặt sàn, ảnh
  hưởng tới kết cấu của công trình.
  Sàn bê tông mới thì số lượng tiến trình mài ít hơn từ đó không tốn nhiều
  chi phí nhân công và máy móc, nhưng có nhiều điều phải cân nhắc
  trước khi thực hiện mài đánh bóng nền bê tông mới.
  Tiêu chuẩn phối trộn bê tông phải từ 300 trở lên. Bê tông cần phải đổ không được mỏng để tận dụng được
  đầy đủ cường độ của bê tông, và tránh được bê tông bị nứt nẻ.
  Bề mặt nền xi măng phải luôn được bảo
  dưỡng cào cán đúng cách bằng máy xoa nền và được chăm sóc với nước trong vòng 7 ngày.
  Bề mặt nền bê tông chỉ được đánh bóng sau khi đã
  bảo dưỡng đầy đủ. Bề mặt sàn xi măng có thể được
  trộn bột màu để tạo ra nhiều hình họa đa dạng, các khối cốt liệu màu thông thường có kích thước khoảng 20mm,
  nhưng có thể sử dụng với các kích thước đa dạng.
  Sàn bê tông đổ xong phải đạt được chất lượng với tiêu chuẩn cao để phù hợp cho thao tác đánh bóng
  sau đó. Trong suốt quá trình xoa nền bê
  tông, các hạt trang trí như đá màu, mảnh thủy tinh nhiều màu sắc, hạt thủy tinh đa màu
  có thể thả xuống bề mặt sàn bê
  tông. Nhà thầu phải để ý sớm nếu sàn bê tông
  được mài đánh bóng để đạt kết quả mỹ mãn

  Các sàn bê tông diện tích lớn cần phải sử dụng trạm
  trộn bê tông công nghiệp, không được sử dụng trộn bê tông thủ công phải làm nhiều mẻ nên không bảo đảm đồng nhất về
  chất lượng bê tông để bảo đảm đồng nhất
  về tiêu chuẩn bê tông
  Sàn bê tông cũ cần phải trám trét các chổ vỡ góc cạnh, vết rạn nứt,
  vết sứt sẹo trên bề mặt bề mặt xi măng.
  Xử lý các sơn dầu trên bề mặt trước khi thi công mài bề mặt xi măng.

Leave a Reply